fredag 13 mars 2009

Jeep -71

Trafikregleringen

Det var en gång en liten stad. Besöken per bil in till staden hade alltid gått till så här: man tog sin bil - körde in till staden och parkerade relativt lätt och snabbt på en p-plats som sedan tidernas begynnelse alltid funnits efter i stort sett stadens ALLA gator. Efter besöken var det möjligt att köra raka vägen ut ur staden...

Alla gator utom två var dubbelriktade så att bilister snabbt lätt och på ett miljömässigt bra sätt tog sig ut och in i staden och åt valfritt håll. Detta förfaringssätt hade - som sagt var - fungerat sedan tidernas begynnelse på ett utmärkt sätt. Detta ansågs av någon outgrundlig anledning för ett tiotal år sedan inte vara bra utan en omfattande trafikreglering skulle till - ett projekt som stort slogs upp i den lokala tidningen.

Det hela började med att vissa av dom två ovan nämnda enkelriktade gatornas korsningar av någon outgrundlig anledning gjordes smalare genom att trottoaren breddades! Detta innebar att sk spontan filkörning omöjliggjordes vilket skapade köer och kaos i trafiken och med mycken tomgångskörning.

Detta ansågs av trafiknämnden vara ett framsteg så ytterligare några gator enkelriktades, kompletterade med ovan nämnda trottoarbreddningar. Detta innebar ännu större köer och ännu större kaos i trafiken med ännu mera tomgångskörning samt ett fasligt letande efter parkeringsplats.

Trafiknämnden ansåg att denna åtgärd vara ett så stort framsteg så ytterligare några gator smalnades nu av till förmån för trottoarens bredd under parollen och projektet "Bilfri stad" eller något liknande namn, samt upprättande av sk vägbulor på många av gatorna.

Detta innebar ännu större köer och ännu större kaos i trafiken med ännu mera tomgångskörning samt ett fasligt letande efter parkeringsplats. Tjänstemännen gnuggade nu händerna och gratulerade varandra till dessa framsteg men insåg snart att större projekt skulle till för totalt fördärva för den bilande allmänheten.

Skyltar med "Fordonstrafik förbjuden" efter kl 23:00 kom upp i samma veva och som bonus innebar detta att huliganer fritt fick härja på dom nattetid avstängda gatorna...

EU-pengar ur potten "Fördärva Din stad" söktes och dessa pengar användes nu till att ta bort hälften av alla parkeringsplatser på och i anslutning till stadens torg och som en bonus stängdes vissa gator av i slutet. Detta innebar ännu större köer och ännu större kaos i trafiken med ännu mera tomgångskörning samt ett fasligt letande efter parkeringsplats.

I samma veva byggdes trottoarerna om - de eleganta cementplattorna från 1950- och -60-talet ersattes med en blandning av asfalt, kullersten och kantsten så promenader är numera förenad med stor risk... gamla och handikappade göre sig ej längre besvär...

För att ytterligare fördärva trafikmiljön så ändrades färdriktningen på några av de enkelriktade gator då det visat sig att vissa transportsträckor från "A till B" visat sig - trots allt - gick relativt snabbt och lättsamt trots dom smala gatorna.

Köerna och trafikmiljön i den lilla staden liknar nu en storstad med för mycket bilar allt medan de flesta gatorna är helt tomma på trafik. Man ser ofta människor som aldrig ägnat sig åt sådan verksamhet köra runt, gång på gång med panik i blicken leta parkeringsplats.

Att köra från "A till B" innebär idag, till skillnad mot förr att bilisterna måste göra en stor omväg - allt i tidens anda...

Den eleganta genomfartsgatan är numera degraderad till bakgata och gågata.

Möjligen har allt detta på något sätt att göra med ett visst politiskt parti´s tillkomst och med den alltid per cykel färdandes, skäggiga manchesterkostymklädda representant i kommunalfullmäktige men det är svårt att tro att en person kan ha sådan makt?

Läser med saknad en notis i stadens lokala tidning från 1957 om den sista(?) åtgärden för att förenkla för bilister. Detta genom att vissa gators trottoarer gjordes smalare för att förenkla framkomligheten och uppställandet av bilar. Men det var då det...