måndag 27 april 2009

Rykande färsk KIA-reklam

Tänk, det finns snygg reklam även år 2009! Larsson gillar KIA-reklamen! glada, varma färger!