måndag 22 februari 2010

Larsson gillar inte dagens underhållning...

...där det skriks, hoppas, springs och dansas på ett vulgärt sätt på scenen, nej tacka vet jag för femtio år sedan eller så... innan dåliga framträdande och falsksång maskerades med hög volym, blinkade lampor, dans och hopp, fyrverkerier, kameraåkningar, in- och utzoomningar m m, m m...

Kriterier för att musik skall kunna kallas musik...

...och att underhållning skall vara underhållande:


1 Artisten/artisterna skall gå lugnt och stilla fram till mikrofonen.

2 Artisten/artisterna skall vara snyggt klädd = minst klädkod "kavaj".

3 Artisten/artisterna skall - i annat än i rena undantagsfall - stå stilla under uppträdandet.

4 Musikstycket som framförs skall innehålla melodi.

5 De olika instrumenten skall kunna urskiljas.

6 Sången skall framföras tydligt så att man hör vad som sjungs och helst på ett begripligt språk.

7 Artisten/artisterna skall ej vara förbannad på något eller någon eller protestera mot något eller någon, ej heller lida eller se lidande ut.

8 Artisten/artisterna skall ej ha metallföremål i ansiktet eller överdriven makeup.

9 Artisten/artisterna skall tacka artigt för ev applåder.


I övrigt under uppträdandet skall:

1 Kameran/kameror hållas still.

2 Scenbelysning ej blinka eller lysa med kulörta lyktor.

3 Ljudvolymen skall hållas på sådan nivå att publiken ej får skador och får inte upplevas som som störande.

Ett föredöme är detta framförande:

Ang tåg och snö... del 2

"Stationsvakt" är inne på samma spår (sorry ;-) och han skriver ungefär det jag menade...

Ang tåg och snö...

Larsson vet då rakt inget om tåg men visst är det konstigt att så fort det faller lite snö - nåja, lite o lite - så fungerar inte tågen? Frågan uppstår då... hur gör dom i alperna, Alaska och tex Kanada? Allt beror kanske på att i takt med avregleringar och alla konstnadsbesparingar att det saknas resurser? En rejäl snöslunga fram på loket borde undanröja de största problemen... finns det överhuvudtaget snöslungor hos Banverket/SJ?

Hur skulle detta gå om det bleve krig?

http://www.youtube.com/watch?v=frBh5vO_2g0