onsdag 2 november 2011

Ekå Bilbärgning, Stockholm

Under 1960-talets första hälft bedrev Olov Ekengård* bilbärgningsverksamhet under namnet Ekå Bilbärgning som till att börja med var knuten till Räddningskåren. 

Han började med en bil som han körde själv men utökade till 7-8 bilar. Senare avvecklades bilbärgningsföretaget till förmån för konstruktion, tillverkning och försäljning av bärgningsaggregat och/eller kompletta bärgare. 


* Ekengård är mannen med glasögon.