torsdag 4 maj 2017

Dangerous driving in the 1950s

Ni tänker väl på hur Ni framför, och i vilket tillstånd Ni framför Eder vagn?

Inga kommentarer: