torsdag 7 november 2013

Björnekulla

Folket i Bild, 1956.