måndag 14 januari 2019

Redo för freden!

Gästinlägg från Karl-Erik Stridh

Corn Flakes (ordagrant majsflingor) är tillverkade av majs och har en brist som födoämne. Det innehåller ett ämne som minskar kroppens förmåga att ta upp järn.

Detta leder till järnbrist, speciellt hos kvinnor och är ett speciellt stort problem i Centralamerika där man dagligen äter mycket majsbröd. Det är därför lag i bl.a. Sverige att Corn Flakes ska vara järnberikat för att kompensera detta problem. Tidigare var det även lag på att vanligt mjöl också skulle vara järnberikat. Detta sker med tillsats av små mängder järnpulver från Höganäs.

http://www.uppsatser.se/uppsats/d435ab19d3/

http://stud.epsilon.slu.se/1403/1/johansson_m_100618.pdf

Berikning av mjöl Cerealier som till exempel vete som mals vid stora kvarnar har potentialen att nå stora delar av befolkningen, men ställer stora krav på kvarnarna när det gäller kvalitet och säkerhet (Venkatesh Mannar och Wesley 2008). 

Berikning av vetemjöl med järn har ökat de senaste åren och från år 2007 har nästan 540 miljoner människor runt om i världen haft tillgång till järnberikat mjöl. Enligt US CDC (Center for Disease Control and Prevention) är ökningen inte tillräcklig och ytterligare ökningar av järnberikningar behövs för att minska undernäringen i världen (Sadighi et al. , 2009). 

Järnsulfat och elementärt järnpulver är det som traditionellt har använts för att berika vetemjöl och andra cerealier där elektrolytiskt järn är det som föredragits mest (WHO och FAO , 2006).

En negativ faktor som spelar stor roll vid berikning av mjöl är att mjöl innehåller stora mängder fytinsyra som hämmar människans absorption av järn i kroppen och mjöl är också känsligt för fettoxidation (Martínez – Nevarrete et al. , 2000).Inga kommentarer: