lördag 9 augusti 2014

Chevrolet -58

Fast var det inte en knepig helikopeter? Såg de ut så här 1958?
Ur tidningen National Geographic, maj 58. 


Bill Haley - Jealous Heart

Roy Orbison - Sweet dreams baby

Jimmy Newman - Angels Cryin'

Shell Aviation Service


Annonsen meddelar att värdens första reaktionsdrivna passagerarplan i reguljär trafik anlitar Shell.

Planet som syns i bild är en De Havilland Comet, ursprungsversionen. Eftersom det var ett jetplan så hade det högre hastighet och därför flög man på högre höjd där luften är tunnare, vilket minskar luftmotståndet. Detta leder i sin tur till behovet av en tryckkabin så att personal och passagerare inte behövde sitta med syrgasmasker.

Detta var ny teknik och det hade begåtts några ödesdigra misstag vid konstruktionen. Några plan störtade och haveriutredningarna visade på utmattningsproblem i tryckkabinen som behövde förstärkas. Speciellt de fyrkantiga fönstren var ett stort problem då infästningen var olämplig och det uppstod spänningar vid ramens hörnor. Fyrkantiga rutor hade fungerat fint i äldre plan som McDouglas DC som flög på lägre höjd utan tryckkabin. Men det fungerade inte i jetåldern så planen designades om och alla moderna passagerarplan har runda rutor i passagerarkabinen. Comet hade dessutom problem med vingarnas form vilket ledde till ett par olyckor då plan kraschade vid start.

Senare versioner av Comet fungerade bra men försäljningen hade skadats. Dessutom hade konkurrenterna tagit lärdom. Mer information finns exempelvis här: http://en.wikipedia.org/wiki/De_Havilland_Comet

Bild ur tidningen Looping, officiellt organ för Kungl. Svenska Aeroklubben. Årgång 4, 1954. Text: Karl-Erik Stridh.