onsdag 19 november 2014

Ljudradiolicens

När radioutsändningar med tal och musik blev möjliga år 1900 dröjde det ännu många år innan "rundradio" blev ett begrepp för allmänheten.

År 1907 lagstadgades att användande av trådlös radioanläggning krävde Kungl. Majt:s tillstånd. Ett sådant kungabrev kostade 40 kronor i stämpelavgift och totalt utfärdades ca 500 tillstånd fram till år 1923. När rundradio så skulle införas i Sverige i början av 1920-talet hade man kommit längre på andra håll i världen. I USA, där radion utvecklats fritt, fanns redan många radiostationer och pengar till den snabba utbyggnaden kom från reklamintäkter och privata finansiärer.

Under 1923, då radiolyssning blev möjlig i större utsträckning - vid utgången av året noterades 4.530 inregistrerade radiolyssnare - sänktes stämpelavgiften till 3:50. Samtidigt vidtogs den ändringen att Kungl. Maj:t meddelade tillstånden men telegrafverket utfärdade dem. 1924, på sommaren, överläts sedan licensförfarandet helt på telegrafstyrelsen.

1943 krävs en särskild licens för radio som monteras i bil, båt eller flygplan. Licensavgift är 10 kronor/år. Kontroll av licens gjordes av polis i samband med trafikkontroller.

År 1969 införs en allmän mottagaravgift som omfattar både TV och radio i samma hushåll. För de hushåll som bara har radio finns en ljudradioavgift. Den särskilda bilradiolicensen slopas. Inför den allmänna mottagaravgiften togs en fyllnadsavgift, 8,75 kr, ut för de första tre månaderna under år 1969. Reguljära sändningar med färg-TV påbörjas 1970 och en tilläggsavgift, 25 kr, för färg-TV-mottagare införs. 1971 höjdes så mottagaravgiften till 55 kr/kvartal och 1977 var det dags igen. Mottagaravgiften sattes då till 70 kr och färg-TV-tillägget till 30 kr.

Källa: www.tekniskamuseet.se, www.oldcarradios.balsta.tv. Bilder från F.D.