lördag 28 februari 2015

Sällan man hör talas om...

..."käcka pojkar" nu för tiden. I var fall inte sådana som dessutom har både "håg och fallenhet"! I dag är det mest "hen" och sånt. Lea Laven - Merimies, kotimaasi on meri

Pekka Loukiala - What You've Done To Me

Ray Adams - Hear my song, Violetta

Turipol

...behövs i dessa förkylningstider.