torsdag 20 augusti 2015

Pontiac "Six"

Ur tidningen Bilekonomi, 1956.

Flygmotor

Ur tidningen Svensk Flygkalender 1945.