fredag 23 juli 2021

Arvika teater

Via Mathias L. Casserlund har jag fått veta att annonsen är från 1906 och att det är nuvarande Svea-biografen som avses samt följande.

Redan i november 1897 kunde Arvikaborna stifta bekantskap med Edisons uppfinning Kinematografen. Herr Adolf Berggren hade inkluderat Arvika i sin höstturné. Lördagen den 20 och söndag 21 november visades film på teatern, d v s NTO-lokalen. (Sålunda Arvikas första biograf!)

Fast någon stadigvarande biografsalong blev inte "Svea" förrän 1906. Ett konsortium bildades för att förevisa film, bestående av en barberare, en banmästare samt en handelsman vilka samtliga var medlemmar i Logen (fattas bara annat) De hyrde lokalen mot 10 % av intäkterna i hyra. Senare ändrades detta till 10 kr per kväll inklusive piano!


Inga kommentarer: