lördag 26 mars 2016

Helgens...

...loppisfynd började bra. Några böcker samt ytterligare några exemplar av tidningen Motor.
Si Cranstoun - Reet Petite

Charlie Dicks - Heartaches by the number

Slim Whitman - Sweeter Than The Flowers

Val Ross - Picking Up Pebbles

Gene Pitney - Today's Teadrops

Col Joye - Heaven Is My Woman's Love

Frank Ifield - The Wayward Wind

Hur kunde det bli så här?

När det var så här?


Hur kunde det då bli så här?

Wiskaldals fabrik, BoråsAB Wiskadals fabrik (WF) var tidigare ett textilföretag med omfattande postorderförsäljning och direktbutik i Borås.

Wiskadals fabrik startades år 1926 av Erik Algot Claeson och Ferdinand Gustafsson. Företaget expanderade snabbt och ombildades till aktiebolag år 1934. Utöver de egentillverkade produkterna utökades sortimentet med tiden och kom att omfatta även kläder, hushållsartiklar, fritidsprodukter, verktyg, leksaker, cyklar m.m. Wiskadals sysselsatte som mest 170 personer och var ett av de företag som lade grunden till Borås som postorderstad. Wiskadals utkonkurrerades dock av de nya företag i branschen som tillkom i Borås under efterkrigstiden och nedlades omkring år 1970. Den stora tegelbyggnad vid Skaraborgsvägen i vilken företaget var inrymt finns dock kvar än i dag.

Källa: Wikipedia.