torsdag 11 augusti 2016

Mitt KjellgrensminneDoktor Eric Kjellgren 1887-1956. Folkkär och högt värderad läkare i Arvika. Fick 19 000 namnunderskrifter från bygdens folk till stöd för sin utnämning som lasarettsläkare, trots att han saknade författningsenlig kompetens. 1917 - 1949 var Eric Kjellgren läkare i Arvika. En stor del av tiden var han stadens ende doktor. Kjellgren var inte bara en stor människovän - han gjorde sig också känd som en stor humorist. Många patienter fick del av Kjellgrens pricksäkra repliker. Han ordinerade bokstavligen en dos humor när så behövdes och det sägs att detta fick många patienter att tillfriskna.

Källa: bokus.com och Arvika Kommun.

Texaco - Torsby