fredag 27 oktober 2017

Radio Nord collage

Radio Nord collage from Jan Kotschack on Vimeo.

5 kommentarer:

Kent Skog sa...

Kul! Efter att ha monterat en antenn på taket på föräldrarnas hus, så var stationen fullt hörbar i pojkrummet i Åmål.

Larsson sa...

Att man kunde lyssna så långt bort visste jag inte. Örebro, Karlskoga typ trodde jag var längst bort!

Bengt Carlén sa...

FÖRDELEN MED ATT BLI GAMMAL

Fördelen med att bli äldre är ju att då har man ju under tiden hunnit med att uppleva en hel del. Radio Nord t.ex. Med rätt antenn gick det att höra stationen ända borta i Åmål, fick vi höra. Själv har jag ett minne från sommaren 1962, alldeles innan stationen stängdes den sista juni.
Familjen var på väg med bil genom Östergötland upp till Stockholm. Nu minns jag inte exakt men kanske i höjd med Norrköping eller Nyköping kunde vår bilradio börja ta emot Radio Nords sändningar. Och sedan när vi kommit upp till släktingarna i Stockholm, då var det bara Radio Nord vi lyssnade på. Den musiken vi gillade kunde vi i och för sig lyssna på genom Radio Luxemburg men Radio Nord erbjöd betydligt bättre ljud. Och än idag minns jag reklamjinglarna. Broddmans var ett företag som annonserade flitigt med sitt utbud av radio, Tv och allt som hörde därtill. Efter konkurs på 70-talet tillhör Broddmans idag det historiska Stockholm.

Larsson sa...

Snart kommer väl någon och säger att man hörde Radio Nord i Arvika också? Skruvade själv ofta på en gammal radio och skickade antennkablar ut och opp i träden m m men inte hörde man RN inte. Berodde nog mer på Larssons okunskap än något annat!

Kornknarren sa...

Ja, musiken kunde man nå också på annat håll, så det var reklaminslagen som var det speciella. Mest minns jag förstås Broddmans - men också Duralex - de okrossbara (dricks)glasen med flickrösten med den oslagbara repliken "MAMMA - DET HÖLL !"