måndag 16 januari 2017

SLUM

Slumsyster är en titel på en kvinnlig frälsningsofficer som arbetade socialt på de slumstationer (härbärgen) som bedrevs av Frälsningsarmén samt med uppsökande socialt arbete i hemmen ungefär som dagens uppsökande verksamhet inom socialtjänsten arbetar. I Selma Lagerlöfs roman Körkarlen innehar en slumsyster en av de främsta rollerna.

Husmodern 1930.
Läs mer här:

Picknick

Sällskapet i fråga verkar vara väl utrustade för picknick nere vid sjön. I alla fall om man ser till storleken på kofferten man släpat med sig.

Bilden kommer från Larssons familjearkiv - skall vi gissa på 1930-tal?