fredag 4 augusti 2017

Cruise lightSom vi berättat förut har polisen genomfört prov med så kallat "cruise light". Det innebär att blåljuset tänds med ett svagare, fast sken. Cruise light ska alltså inte förväxlas med det blinkande, starka skenet som kännetecknar utryckningsfordon.

Idén med cruise light har svenska polisen hämtat från USA och Storbritannien. Det blå ljuset förknippas med polisbilar och genom att ha takljuset tänt vill man markera sin närvaro, vilket är tänkt att öka tryggheten. Inga andra fordon i Sverige förutom polisbilar får använda det fast tända, svaga blåljuset.

Polisen kan använda cruise lights utanför krogen vid stängningsdags, under demonstrationer eller i "situationer med social oro". Till skillnad mot utryckningsbilar med blinkande, starkt blåljus och siren behöver man inte lämna företräde för fordon med det svaga cruise light.

Textkälla: http://www.mestmotor.se/automotorsport/

Hansie Roodt - Sien Jou Weer

Charles Jacobie - Die Drakenberge

Virginia Lee - Mom and Dad's waltz

Slim Whitman - The Wayward Wind

Gary Middleton - Don't Be Shy

Jimmy Justice - Don't Let The Stars Get In Your Eyes

Ritchie Valens - Little Girl

Stickat - 1945