tisdag 5 september 2017

Matador

Se, 1953.

Allmänna Svenska Elektriska AB, Västerås


1933 tog Asea bort sin logotyp som bestod av den indoeuropeiska sol- eller lyckosymbolen svastikan, kompletterad med bokstäverna A, S, E, och A. 

Logotypen som hade införts någon gång under slutet av 1800-talet, bestod av den indoeuropeiska sol- eller lyckosymbolen svastikan, kompletterad med bokstäverna A, S, E, och A. Nazismen, som använde en liknande symbol, hade vuxit sig stark och hade detta år tagit makten i Tyskland.

Annons från 1916. Läs mer här: