onsdag 1 november 2017

HJÄLPREDA FÖR SERIÖSA BILHANDLARE

Gästinlägg från Bengt Carlén

Som bekant har det funnits en tid innan datorerna tog över vår tillvaro. Idag sitter ingen bilhandlare med ett kartotek över sina inbytta bilar utan nu är alla fakta lagrade i hans dator. Men för bilförsäljare som inte hade kontoret på fickan fanns det dessa kort att ha som hjälp när en inbytesaffär skulle dokumenteras.

Inbytespris skulle naturligtvis antecknas, även hur mycket som kostats på objektet när det gällde att få den i presentabelt skick och till sist uppgift om vilken bil som togs i inbyte om det inte var renköp. Och togs inbyte fick naturligtvis ett nytt kort läggas upp på den bilen. Men det här var ett tag sedan.

Alla bilhandlare var inte så ordningsamma att de dokumenterade sina affärer på detta vis men detta kort kommer från en bilhandlare som var aktiv i Motorbranschens Riksförbund.

Högsäters färja

Högsäterleden är Värmlands sista kvarvarande offentliga färjeled och Sveriges kortaste färjeled för biltrafik. Den korsar den 75 meter breda Byälven mellan Fyksnäs och Högsäter, Säffle kommun.

Den trafikeras av den lindragna färjan Byälvan, som är byggd 1955 och lastar maximalt fyra personbilar varje tur. Färjan är Färjerederiets minsta bilfärja, och färjeleden är med sina 75 meter rederiets kortaste.

Färjan är en del av en lång tradition, trafiken över älven har pågått sedan tidigt 1700-tal och det finns lämningar av järnåldersboplatser och gravhögar på bägge sidor om älven. På grund av färjeledens korta längd och de höga underhållskostnaderna (färjan sysselsätter fem heltidstjänster) har förslagen återkommit igenom årens lopp om att ersätta färjan med en bro, eller helt enkelt dra in färjeleden, men det har hittills inte blivit av.

Färjan är lindragen. När den sjösattes 1955 var den eldriven, men sen 1963 drivs den av en dieselmotor.

Källa: Wikipedia

Bilden nedan finns i Larssons familjalbum och visar en intressant bild på den gamla färjan någon gång på 1930-talet. Det som mer är intressant är att flickan mitt på färjan är Larssons mamma och mannen kan vara morfar!