lördag 10 mars 2018

Opel Commondore

Det Bästa, november 1973. 

Inga kommentarer: