torsdag 28 juni 2018

Opel och syster Gertrud

Det Bästa, oktober 1974.

Inga kommentarer: