onsdag 17 oktober 2018

Det handlar om mjölk...

Det Bästa, juni 1974.

Husmodern, nr 25 1956.

Landtmannen Svenskt Land, 1937.

Smålandsposten, 1941.

Vecko-Journalen, nr 44 1960.

Inga kommentarer: