fredag 30 juli 2021

Ola By

Ola By var en känd arvikabo, tävlingsförare, bilskrotägare och bilbärgare. Även mycket bidragande till att Westombanan blev till.

På bilden ses Ola By med en av sina tävlingsbilar. Minns inte fabrikat.


 

Inga kommentarer: