lördag 18 september 2021

Bilinspektionen i Arvika får nya lokaler i april

Statens bilinspektion inrättades 1948. Ursprungligen fanns 14 distriktsmyndigheter, men antalet utökades senare. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen var chefsmyndighet. Besiktningsmännens uppgifter var att typbesiktiga motorfordon, inspektera körskolor, utföra körkortsprövningar samt ha undervisning för polisen om motorfordon och flygande besiktning.

1965 infördes årlig kontrollbesiktning av äldre bilar. Denna och registreringskontrollen av nya bilar övertogs då av det statliga bolaget AB Svensk Bilprovning. Bilinspektionen fortsatte sköta typbesiktning av bilar och körkortsprov t.o.m. 1967 men uppgick från 1968 i det nybildade Trafiksäkerhetsverket.

Källa: Arvika Tidning 8 mars 1962, Landsarkivet i Uppsala 


 

Inga kommentarer: