söndag 27 september 2009

Citroén DS19/20

En Citroén DS som ambulans får väl heller inget skönhetspris?

Läs mer här: