måndag 1 mars 2010

Hjulringar...

...ett idag synnerligen förbisett tillbehör!