tisdag 16 mars 2010

Håll på etiketten! - Blamera ej Ert ekipage!

Hur ofta har man inte varit med om följande: man kör sin sport- eller GT-vagn utefter landsvägen... plötsligt möter man en vagn av god klass... frågan uppstår då - vem hälsar först? Pinsamma händelser KAN uppstå om man inte följer gängse etikettsregler.

På Larsson Blogg finns hjälpen... läs in Er på följande tabell (samt förvara den i Eder vagn) så står Ni er inte slätt vid nästa möte...