fredag 18 mars 2011

Larmoperatörer - Räddningskåren

Några bilder från Räddningskårens "radiohytt" där larm togs emot och förmedlades.

Bilderna bör vara från 1956. Vad kan det vara för en apparat som mannen på den tredje bilden använder?

Siw Malmkvist - Jimmy Verzeih Mir Noch Einmal

Bibi Johns - Es drecht sich die welt

Anita Lindblom - L-i-e-b-e