onsdag 1 november 2017

Högsäters färja

Högsäterleden är Värmlands sista kvarvarande offentliga färjeled och Sveriges kortaste färjeled för biltrafik. Den korsar den 75 meter breda Byälven mellan Fyksnäs och Högsäter, Säffle kommun.

Den trafikeras av den lindragna färjan Byälvan, som är byggd 1955 och lastar maximalt fyra personbilar varje tur. Färjan är Färjerederiets minsta bilfärja, och färjeleden är med sina 75 meter rederiets kortaste.

Färjan är en del av en lång tradition, trafiken över älven har pågått sedan tidigt 1700-tal och det finns lämningar av järnåldersboplatser och gravhögar på bägge sidor om älven. På grund av färjeledens korta längd och de höga underhållskostnaderna (färjan sysselsätter fem heltidstjänster) har förslagen återkommit igenom årens lopp om att ersätta färjan med en bro, eller helt enkelt dra in färjeleden, men det har hittills inte blivit av.

Färjan är lindragen. När den sjösattes 1955 var den eldriven, men sen 1963 drivs den av en dieselmotor.

Källa: Wikipedia

Bilden nedan finns i Larssons familjalbum och visar en intressant bild på den gamla färjan någon gång på 1930-talet. Det som mer är intressant är att flickan mitt på färjan är Larssons mamma och mannen kan vara morfar!


1 kommentar:

FLAK sa...

Vilken härlig plats och man kan väl förmoda att det nog knappast förekom risk för vågor och sjösjuka......