söndag 5 augusti 2012

Herrar Austinägare!

I det allt mer internationella samhälle vi lever i är det kanske är dags att se över sina kunskaper i engelska?

Skivan är utgiven av The British Motor Corporation (Sweden) AB.