torsdag 2 augusti 2012

Volvo PV 444ES -53

Några av juli månads bilder...

Dessa nya biltelefoner är allt...

...en praktisk uppfinning. Men Ni använder väl inte biltelefonen när Ni kör? Betänk att framförandet av Eder vagn har högsta prioritet och man bör ägna all uppmärksamhet åt detta!

Ett gott alternativ bör vara att anställa en telefonflicka som tar hand om de praktiska göromålen.