söndag 14 oktober 2012

Scania Vabis program


Scania Vabis program, mitten på 50-talet. Platsen är Hemgården i Kristianstad, Bilcentrums första lokal i Kristianstad innan den nya anläggningen togs i bruk 1963. Tack till J.S.

Uppdaterat 121017: I en tidigare upplaga av inlägget stod det att bilden var från slutet på 1950-talet.  Enl. insändare på www.veteranlastbilar.se bör bilden troligen vara från 1953-54.