torsdag 28 februari 2013

Bredbandsförbindelsen...

...eller - rättare sagt - bristen på den är felanmäld till Telia. Kommer en reparatör inom "en till tre arbetsdagar".


Menade naturligtvis...

...att det är Larsson som har svårt att nå sina sidor och e-posten m m. Sidorna syns ju men det är svårt att uppdatera. Detta skrivs på min reservdatamaskin samt med hjälp av "Telia mobile broadband" inköpt på OK...

Har även tvingats att koppla på kommentarsgranskning pga all skräp som skickas.