lördag 14 december 2013

Chevrolet -57 - tillbehör

Tillbehörslistor är trevliga att läsa - i synnerhet till en så trevlig bil som Chevrolet -57.

Fanns det verkligen en plastkam som tillbehör? Någon som sett en fullutrustad Chevrolet -57? Finns/fanns det någon sådan? Är förteckningen nedan komplett? (kommer från en gammal bilbok)