lördag 2 augusti 2014

Vilken tur, Lotta!

B. Wahlströms ungdomsböcker, en serie svenska ungdomsböcker från bokförlaget B. Wahlströms bokförlag, kända för sina gröna eller röda ryggar, började ges ut 1914 av Birger Wahlström.

Den första boken var Skogslöparen av Gabriel Ferry. Till en början kallades alla böcker för B. Wahlströms ungdomsböcker. De första 25 böckerna i serien var indian- och äventyrsböcker och kostade 1 kr. Nummer 26 från 1919 var den första som vände sig direkt till flickor, "Lilla prinsessan" av Frances Hodgson Burnett. Nr 28, "En yrhätta" av Emmy von Rhoden har undertiteln "En pensionshistoria" för unga flickor. Från och med år 1923 hade ungdomsböckerna gröna ryggar och flickböckerna röda. Sedan 1984 kallar förlaget alla böcker för ungdomsböcker, men de gröna och röda ryggarna består. Av de första hundra böckerna var hälften äventyrsböcker, en fjärdedel indianböcker och resten flickböcker. Källa: Wikipedia.
Inga kommentarer: