torsdag 9 juli 2015

91:an

Från tidningen Se, 1964.

91:an Karlsson
är en svensk seriefigur och tecknad serie som givit namn åt serietidningen 91:an. Serien skildrar det militära (på regementet i Klackamo), och historierna kretsar kring den värnpliktige 91:an och de dråpligheter som uppstår kring honom, kamraten 87:an och deras officerare. 91:an Karlsson, vars förnamn egentligen är Mandel, skapades av Rudolf Petersson år 1932.

Serien började år 1932, då under namnet "En beväringsmans upplevelser och äventyr" och fanns att finna i veckotidningen Allt för Alla. Serierna har tagit olika skepnad under årens lopp. Från början, på Rudolf Pettersons tid, var serierna ensidiga med lättförståeliga komiska slutpoänger. Många serier gick ut på att 87:ans lumpna skämt och spratt han spelade mot 91:an gick ut över honom själv.

De första åren hade serien inte heller pratbubblor utan handlingen beskrevs i ett antal versrader. År 1956 kom 91:an som egen tidning. Båda två kunde också vara riktiga slagskämpar men när Nils Egerbrandt övertog serien 1960 påbörjade han en förändring av 91:an. Han kom att bli en mer snäll figur som sällan ställde till bråk, medan 87:an förblev den buse han varit från första början. Detta har på senare år gjort att 91:an har hamnat lite i bakgrunden för sin egen serie då manusförfattarna tycker det är lättare att skapa en bra historia av personer som har något "djävulskt" drag, till exempel 87:an är fifflare, överste Gyllenskalp har hetsigt temperament, likaså furir Revär.

En liten kuriosadetalj är också att 91:an föregått med gott exempel och slutat röka på senare år då det nu för tiden anses skadligt (han rökte ofta i serierna från starten och fram till 1970-talet), medan "tuffe" 87:an fortsätter bolma på. 91:an bär uniform av modell Ä.

Källa: Wikipedia.

Inga kommentarer: