söndag 29 mars 2015

Nöjesmassakern - Rattmuffen

Kanske dags att ta bort rattmuffen nu?

AB Stockholms Bilcentral

Annons ur tidningen Bilekonomi 1949.

Och så här såg det ut 2009! Trevligt! Någon som vet mer om Bilcentralen?