måndag 12 oktober 2015

Texaco blir Caltex

Caltex (namnet bildat av California och Texas) var ett amerikanskt oljebolag.
Caltex Oil bildades som ett gemensamt ägt bolag under 1930-talet då ett samarbete inleddes mellan det amerikanska The Texas CompanyTexaco, som även var verksamt i Europa och behövde en samarbetspartner för oljeleveranser till raffinaderierna där, och det amerikanska Standard Oil Company of CaliforniaSocal, som hade oljetillgångar i arabvärlden.
På grund av andra världskriget dröjde det till 1947 innan Caltex-skyltarna dök upp i Sverige. I Sverige överfördes Texacos verksamhet i Caltex Oil AB men 1967 överfördes Caltex europeiska verksamhet åter i Texaco som i Sverige representerades av Texaco Oil AB.

Källa: Wikipedia.

Måndagsfilmen - 500 Magnum