onsdag 4 november 2015

Historien om EPA

Under 1800-talets sista och 1900-talets första decennier kallades de flesta lite större affärerna i Stockholm för varuhus. Så benämndes Karl M. Lundbergs stora detaljhandel vid Stureplan. Det samma gällde för NK, PUB, Sidenhuset, Meeths och MEA.

NK:s stora varuhus på Hamngatan invigdes hösten 1915, och tio år senare stod PUB:s byggnad vid Hötorget färdig. År 1930 kom det första EPA-varuhuset till Stockholm, och två år senare var Tempo på plats. Sedan dröjde det inte länge förrän hela Sverige var täckt med varuhus. Ett modernare Sverige började ta form. Att tillkomsten av EPA var samtida med framväxten av det svenska folkhemmet var ingen tillfällighet.

Läs mer här:

Plymouth -60

En förarmiljö som heter duga. Från: http://www.imperialclub.com/