torsdag 28 juli 2016

Nordstjernan


AC 20 juli 2016

Då vagnen är utrustad med AC som dock inte var i funktion vid köpet har jag lagt ner mycket pengar på att få denna i ordning. Det är bla dyra prylar på Volvo detta! I dagsläget fungerar den inte till 100% - man får trixa lite, verkar vara någon form av glappkontakt någonstans - men vi har gott hopp om att den kommer att fungera perfekt så småningom.


Maj Britt Nilsson - 1955