torsdag 25 augusti 2016

Bilskattehållare med kvitto och ägarens namn och hemvist 25 augusti 2016

Hur många har sådana i sin USA-bil?


Bilradio 24 augusti 2016

En radio skulle naturligtvis Wikström ha i sin nya vagn. Valet föll på en Blaupunkt Frankfurt ATR för 575:- och Herr Lugn på Bilcentralen ordnade detta.

575:- motsvarar ungefär 6000:- idag mätt med konsumentprisindex.

Alternativa beräkningar: 575 SEK år 1964 motsvarade betalning för lika lång arbetstid som 13898 :- år 2016 mätt med löneindex för manlig industriarbetare


Honung

Det bästa, 1952.