torsdag 30 mars 2017

Tröskellister och radiokortslutning 30 mars 2017

Det var dags att ge tröskellisterna och dörrarnas gummilister en rengöring. Detta innebar väl inga större problem men radion slutade fungera "på köpet". Efter felsökning och reparation fungerade även radion till slut.

Läs mer här:

PM - 1962


onsdag 29 mars 2017

Öststatsutställning, Arvika fordonsmuseum 28 mars 2017, del 2

Fler bilder på tow.se från Arvika fordonsmuseums Öststatsutställning.

Fler bilder här:

Husmodern

Husmodern, 1930.

tisdag 28 mars 2017

Öststatsutställning, Arvika fordonsmuseum 28 mars 2017

På ovan nämnda museum visas i vår en öststatsutställning, dvs bilar tillverkade i öst, tex Trabant, Wartburg och Tatra. Här några bilder på bla en snygg Wartburg 311 HT Coupé från 1964.


Fler bilder här:

Ikéa 1958


http://www.tow.se/LB/170328.jpg

söndag 26 mars 2017

onsdag 22 mars 2017

Sven Erik Magnusson 1942-2017

Vi hedrar hans minne på detta sätt.

 

tisdag 21 mars 2017

Kontakt, fönsterhiss 21 mars 2017

Fönsterhissen till vänster främre sidoruta behagar bara fungera när den vill. En ny kontakt för 575:- plus moms hoppas vi löser problemet. Vi börjar där i alla fall. Den beställdes i går och kom i dag - imponerande.


PlastPelle och hans bil


söndag 19 mars 2017

Hundra år med ”nya” bilregistret

Gästinlägg från Bengt Carlén

Alla vet väl att bilar har funnits i Sverige långt mer än 100 år. Men ett bilregister som i vissa delar påminner om dagens bilregister kom först 1916. Men går det egentligen över huvud taget att jämföra det gamla manuella systemet med dagens databaserade system som faktiskt redan med god marginal passerat de 40? Bra frågor som kräver ett svar och samtidigt kan vi berätta om en dag på det gamla bilregistret.

AV BENGT CARLÉN

Vi vet ju att 1885 tillverkades den första automobilen. Det skulle dock dröja ganska länge innan bilen blev så vanlig att den krävde registrering och att föraren dessutom måste kunna uppvisa ett intyg på att han var lämplig att framföra fordonet, ett körkort alltså.

1916 brukar nämnas som det år då Sveriges länsstyrelser började registrera motorfordon efter ett nytt system som i sina huvuddrag kom att leva kvar fram till övergången till ett databaserat register år 1972 men redan 1907 tilldelades de första registreringsnumren. Sveriges första ”förordning om automobiltrafik” trädde i kraft den 1 januari 1907 men det var inte direkt så att länsstyrelserna dränktes i registreringsansökningar. I exempelvis Älvsborgs län, P län, hade man i april detta år inte kommit längre än till P4 och det var förmodligen landshövdingen tacksam för, för det var han som personligen skrev under registreringsbeslutet. Nu behöver inte detta innebära att det bara fanns fyra motorfordon i Älvsborgs län, före 1916 fick ett fordon behålla det ursprungliga registreringsnumret även om det kom till ett nytt län. Men många bilar fanns det uppenbarligen inte och ett tecken på det är att de äldsta körkorten var kopplade till ett särskilt registreringsnummer. Och för den som söker i de gamla arkiven kan det vara bra att veta att ett separat bilregister fanns inte före 1916 utan registreringsbesluten går att hitta i respektive läns ekonomidiarium.


NYTT SYSTEM 1916

1916 infördes alltså ett nytt bilregistreringssystem där varje registrerat fordon fick ett registreringsnummer med länsbokstav och nummer. Men när ett fordon lämnade länet krävdes en omregistrering i det nya länet och en avregistrering i det gamla. Lägst nummer hade oftast länsstyrelsens tjänstebil, landshövdingens privata bil och landstingets tjänstebil. Därefter tilldelades andra låga nummer personer med en viss ställning i samhället. Genom åren hördes långsökta förklaringar som skulle motivera varför vissa personer måste ha låga registreringsnummer men förklaringen var nog den att lågt nummer ansågs ge en viss status. På de gamla registerkorten finns ofta anteckningar om att vederbörande person, som avyttrat sitt fordon till annat län, önskade numret åter på sitt nya fordon i hemlänet.

Viktiga uppgifter som registrerades på de handskrivna registerkorten var, förutom ägaruppgifter, även drivmedel, vikter, antal hästkrafter och motorns cylinderantal och cylinderdimensioner.


FORDON I BEREDSKAP

Under andra världskriget pallades den större delen av Sveriges motorfordon upp beroende på att såväl däck som drivmedel saknades. De fordonen ansågs stå i beredskap i händelse av att de en dag åter skulle behövas och de registerkorten sattes in i stora och otympliga plåtskodda och flanellklädda pärmar med påskriften ”Beredskapsförteckning”. Efter kriget levde det begreppet vidare och motsvarade det som idag kallas för avställning. Det förkortades BRR eller B-registret men i lagtexten omnämns det som bilreservregistret.

Efter andra världskriget gick man över till mindre registerkort i A4-format. De var betydligt mer detaljerade än föregångarna även om t.ex. uppgifter om borrning och slag inte längre antecknades. På baksidan antecknades det om ett fordon överförts till BRR och när det återregistrerats. Avregistrering av olika orsaker antecknades också med hänvisning till olika grunder i Vägtrafikförordningen. 19 paragrafen 2 momentet talar om avregistrering på grund av att fordonet nedskrotats. Trots att det krävdes vittnen som intygade just att fordonet skrotats har det aldrig varit några problem med att återregistrera sådana fordon.

20 paragrafen 2 momentet var tillämplig när polisen meddelade att de kunnat konstatera att
ett övergivet fordon bortforslats till en bilskrotningsanläggning eller en annan uppställningsplats.

Efter tre år i BRR tillskrevs ägarna med en förfrågan om fordonet fortfarande skulle vara reservregistrerat. Hörde ägarna inte av sig avregistrerades fordonet under paragraf 20 moment 3.


ÖVERGÅNG TILL DATA

Under 1972/1973 gick Sverige över till ett databaserat system med tre bokstäver och tre siffror. Fordon som nyregistrerades under andra halvåret 1972 fick direkt de nya skyltarna medan det för alla andra fordon gällde att senast den 1 juli 1973 skulle de nya skyltarna sitta på var och ens bil. Men eftersom många av de redan avregistrerade fordonen levde kvar fysiskt har de gamla bilregisterarkiven alltid varit av stort intresse för de som intresserar sig för veteranbilar.

I mitten av 1970-talet infördes ett system med auktoriserad bilskrotning och skrotningspremier med avsikten att få slut på oskicket med alla bilar som blev stående ute i naturen. Därefter var det omöjligt att åter registrera in ett fordon som avregistrerats med skrotningsintyg från en auktoriserad bilskrotare.

Med det nya databaserade bilregistret behövde bilägaren inte längre ha bekymmer om att skaffa registreringsskyltar. Skyltar, bokstäver och siffror i plast, metall och emalj hade ju funnits hos bilfirmor, bensinmackar och andra ställen men nu var det slut med det. Från Bilregisternämnden, senare Statens Trafiksäkerhetsverk, kom till fordonsägaren i stället avlånga paket med skyltar, skruvar och muttrar.

Återstår så frågan om det går att jämföra dagens bilregister med det gamla, manuella systemet. En slutsats som går att dra är att hade vi fortfarande haft ett manuellt system så hade det varit en gigantisk arbetsplats för vad har sparats genom åren om inte arbete. Och då måste man komma ihåg att 1972, då var den svenska vagnparken inte vad den är idag storleksmässigt. Vi hade knappast kunnat administrera kilometerskatten, salig i åminnelse, med ett manuellt system, för att bara ta ett exempel.


EN DAG PÅ BILREGISTRET

Tänk er en arbetsdag på ett bilregister någonstans i Sverige. Kanske en dag på 1960-talet, eller varför inte 1950-talet; tidpunkten är inte så viktig.

Under telefontid satt ett antal damer beredda att svara på alla möjliga frågor om fordon i bilregistret, dvs personbilar, lastbilar, bussar och släp och från 1952 även traktorer. Vem äger fordonet och är fordonsskatten betald var nog de vanligaste. Alla kort i aktuellt register förvarades i stora, gröna utdragslådor av plåt.

Frampå vårvinterkanten kunde en och annan förgrymmad bilägare höra av sig efter att ha fått ett skatteinbetalningskort.

-Men jag har sålt bilen för ett bra tag sedan, var en vanlig kommentar. Jag sålde den i januari och så kommer ni nu efter flera månader och vill ha skatt av mig.

Då fick handläggaren pedagogiskt förklara att skattskyldig var den som var registrerad som ägare till fordonet vid ingången av kalenderåret, dvs den 1 januari. Att man sedan sålt fordonet innan skatteavin kom ändrade inte på något.

Övergången till det nya bilregistret på 1970-talet gjorde det egentligen besvärligare eftersom man därefter fick en hel massa slutsiffror att hålla reda på. Det systemet var kopplat till besiktningssystemet och tanken var att när man fick skatteavin skulle man också ha hunnit med att besiktiga sitt fordon. Kontrollmärket, som av någon outgrundlig anledning för några år sedan plötsligt inte ansågs behövas, var ju ursprungligen ett bevis för att ett fordon var besiktigat, skattat och försäkrat.


ALLT ÄR ARKIVERAT

Men det kunde också hända att det inte gick att svara rakt upp och ner på en fråga om kortet saknades därför att det i stället satt ett ersättningskort med registreringsnummer och signatur på den handläggare som registrerade något. Kortet var ute på arbete, brukade det heta. Vanligast var kanske att handläggaren satte det ordinarie kortet i sin skrivmaskin och antecknade en ny ägare. Eller så hade fordonet genomgått en registreringsbesiktning efter att exempelvis ha fått en draganordning monterad. Då skulle den upplysningen noteras på ett nytt registerkort, kort nummer två, samt den nya skattevikten eftersom viktökningen så gott som alltid resulterade i högre fordonsskatt. Kort nummer ett arkiverades och skall, om länsstyrelsen följt arkivbestämmelserna, kunna återfinnas den dag som idag är hos landsarkivet. Över huvud taget alla registerkort från ”den gamla tiden” går att finna hos landsarkiven och i några fall hos länsstyrelsen. För vissa län gäller också att registerkorten registrerats i en databas vilket gör det möjligt att söka på exempelvis enbart ett chassinummer. Helst bör man ju också veta vilket län som fordonet avregistrerades i eftersom det är det sista kortet som dataregistrerats.


VAD VAR RÖDPLÅTAR?

Kanske frågade någon om interimsregistrering. Då hänvisade personalen till polisen som handlade sådana frågor. Interimsregistrering för tillfällig registrering förekom framför allt i två fall. Dels när det var bråttom att registrera ett nytt fordon, då användes tillfälliga röda skyltar innan länsstyrelsen hunnit med att registrera det nya fordonet och tilldela ett permanent registreringsnummer. Interimsregistrering förekom i ytterligare ett fall; hade ett fordon varit avställt ett längre tag, eller åtminstone så länge att giltig besiktning inte längre fanns, då krävdes interimsregistrering, men utan röda skyltar, för att kunna ta sig till verkstad och till bilprovningen.

För polisen gällde inte samma arkiveringsbestämmelser som för länsstyrelserna. Det är därför ingen mening att försöka spåra ett interimsregistrerat fordon som man kanske hittat på ett gammalt fotografi med ledning av interimsnumret. Polisen har för länge sedan gallrat ut dessa register.


HUR FORSKAR MAN?

De flesta av oss som äger ett veteranfordon har säkert någon gång haft anledning att undersöka äldre registreringsförhållanden. Länge förvarades de gamla registerkorten på respektive länsstyrelse men idag är det framför allt landsarkiven som ruvar på dessa skatter men det finns undantag. Och kom ihåg att gäller det uppgifter om fordon från åren 1972-94 är det SVAR, Svensk Arkivinformation, i Ramsele ni ska vända er till. Därefter är det Transportstyrelsen som är ansvarig myndighet. Från norr till söder ser det ut som följer beträffande vart ni ska vända er.

Landsarkivet, Härnösand X, Y, AC resp. BD län

Länsstyrelsen, Östersund Z län

Landsarkivet, Uppsala C, D, T, U resp. W län

Stadsarkivet, Stockholm A och B län

Landsarkivet, Vadstena E, F resp. G län

Länsstyrelsen, Kalmar H län

Landsarkivet, Visby I län

Värmlandsarkiv, Karlstad S län

Landsarkivet, Göteborg O, P resp R län (undantag för O län beträffande åren 1953-71 där handlingarna finns på länsstyrelsen)

Landsarkivet, Lund K, L, M resp. N län


LATHUND FÖR BOKSTAVSTROGNA

Med ledning av länsbokstäverna kunde den allmänbildade lätt avgöra i vilket län ett fordon hörde hemma. Så länge länsbokstäverna existerade kunde man ofta se barn uppkrupna på ett mjölkbord eller ett liknande ställe där de med papper och penna skrev av registreringsnumren. Inget gjordes därefter med anteckningarna, det roliga var nog att skriva upp en avlägsen registreringsbokstav och att samtidigt dingla med benen och efter 1972 försvann det här nöjet.

För att ytterligare förvirra för den kunskapssökande måste vi nämna att det förekom att vissa, större län kunde lägga till ett A eller B efter länsbokstaven. Det berodde på att de första 100.000 numren var ianspråktagna varför en ny serie las upp, exempelvis PA eller FA. När även den var fulltecknad las ytterligare en serie upp vilket kunde bli ex.vis OB.

A Stockholms stad

B Stockholms län

C Uppsala län

D Södermanlands län

E Östergötlands län

F Jönköpings län

G Kronobergs län

H Kalmar län

I Gotlands län

K Blekinge län

L Kristianstads län

M Malmöhus län

N Hallands län

O Göteborgs och Bohus län

P Älvsborgs län

R Skaraborgs län

S Värmlands län

T Örebro län

U Västmanlands län

W Kopparbergs län

X Gävleborgs län

Y Västernorrlands län

Z Jämtlands län

AC Västerbottens län

BD Norrbottens län

Till sist skall vi väl också nämna bilkalendrarna som gavs ut av Svenska Polisens Idrotts- och Skytteförbund. De var inte precis dagsaktuella men kan ändå ge vissa ledtrådar eftersom registreringsnummer och fabrikat samt ägarens namn och adress fanns med.

Uppgifterna i bilkalendern avsåg innehållet i bilregistret under augusti månad året innan kalendern gavs ut. Varför det var så berodde på att innan dataåldern behövde någon rent fysiskt bege sig till respektive län och helt manuellt skriva av bilregistret och det gällde bilar, lastbilar och bussar. Sedan skulle allt sammanställas och det tog sin tid så när kalendern gavs ut hade naturligtvis en hel hänt i registreringsväg så uppgifterna fick tas med en nypa salt. Men som sagt, för forskaren kan kalendrarna vara till hjälp.

Artikeln tidigare publicerad i tidningen Classic Motor. Text från Bengt Carlén.

fredag 17 mars 2017

Ny reg.skylt fram 17 mars 2017

Den främre gamla reg.skylten åkte av i dag och en ny monterades. Den gamla reg.skylten var ful och den nya var väl inte så snygg den heller - fast ny. Med skylthållare från Meconomen blev det väl hyfsat? Förstår dock inte vad det var för fel på de gamla skyltarna i USA-format och det höga typsnittet?

Dessutom har transportstyrelsen bestämt vilken storlek det skall sitta på Larssons bil både fram och bak. Detta betyder att de anser att bak på bilen skall det finnas en kvadratisk skylt av typ den som tidigare satt fram! Får väl lösa problemet genom att beställa en till framskylt och montera den bak.


Jailbird Singers - Älvor finns dom

Bibi Johns - Bröllopet

Timo Jämsen - Joka Hetki

Bob Ellis - Ingenting Gör Du Riktigt

Cacka Israelsson - Djupt Inne i Skogen

Rock Nalle & Les Amis - Little Lonely One

The Bongoes - Dear One

Odéon, Rialto och Roxy

Öresundsposten, 1929.

torsdag 16 mars 2017

onsdag 15 mars 2017

Ändrörsputsning 15 mars 2017

Hur ofta man skall putsa ändrören på sin vagn råder det olika mening om. Kanske är en gång om året och då lämpligen på våren lagom? Larsson gjorde det i alla fall härom dagen.

Ändrören såg något alldeles för bedrövliga ut.

Efter putsning blev det bättre men inte helt bra. Blir nog till att köpa nya så småningom.

Blev väl hyfsat ändå på vagnen och på lite håll?

Cadillac 2-door Fastback Sedanette -49


tisdag 14 mars 2017

Årets väsentliga bilnyheter

Hemmets Veckotidning, 1958.

Främre dörrhögtalare 13 mars 2017

Då radion bara spelade bak i vagnen uppstod det någon form av missuppfattning mellan köparen, dvs Larsson och säljaren vid köpet. Jag fick den uppfattningen att dörrhögtalare saknades men det visade sig när dörrsidan demonterades att det visst fanns högtalare men inget kablage. Ja kablar fanns ju i mängd men de som gick till högtalarna var avklippta av någon anledning. Blev till att dra nya kablar och vips så hördes Alice Babs både bak och fram.


Fler bilder här:

söndag 12 mars 2017

Katt på hemväg


Världsnytt

Hittar inga uppgifter om denna tidning. Någon som vet mer?

June Allyson däremot, eg. Ella Geisman, född 7 oktober 1917 i The Bronx, New York, död 8 juli 2006 i Ojai, Kalifornien, var en amerikansk skådespelare och musikalartist.

Källa: Wikipedia.
Världsnytt, 1954.

lördag 11 mars 2017

Tvätt 11 mars 2017

I samband med gårdagens däckbytet samt diverse ärenden blev vagnen smutsig och vi svängde in på Mosseberg Bilvård för en handtvätt. Tre, fyra man kastade sig över vagnen - en sprutar på avfettning, en kör högtryckstvätten och två man med en svamp i varje hand tar hand om själva tvätten. Efteråt skinnar två man bilen torr - allt på några minuter och till priset av dryga hundralappen! Imponerande!



Göran Fristorp - Lilla Vackra Anna

The Dials - At The Start Of A New Romance

Sonny Curtis - A Fool Never Learns

Paul Anka - Diana

Ronna Reeves - I guess things happen that way

Johnny Burnette - I'm Still Dreamin

Wenche Myhre - Tenk Så Deilig Det Skal Bli

Waps

 Nordisk Tidskrift för Fotografi, 1948.

fredag 10 mars 2017

torsdag 9 mars 2017

Morris 1954

Sydsvenskan, 1954.

Ford Starliner -60

En av 68,461 byggda.

onsdag 8 mars 2017

Välkommen på besiktning!

Inte varje dag man får brev från SBP om sin Fargo! Tyvärr får nog Larsson meddela att det inte ser ut som om vagnen blir färdig för besiktning innan den 9 juni.



Undrar om det räcker att besiktiga nu i år och sedan slippa i all evighet eller måste man testa en gång 2018? Detta med tanke på de nya reglerna för gamla bilar?

De felfria rakt fram...

...och de som skall modifieras backas in till höger! Eller?