fredag 7 april 2017

Meddelande från Televerket

Gästinlägg från Bengt Carlén

Det fanns en tid då Sveriges växeltelefonister med största säkerhet var den yrkesgrupp som hade den bästa kännedomen om Sveriges befolkning, åtminstone den delen som höll sig med telefon. När telefonsamtalen kopplades manuellt kunde telefonisterna nämligen  avlyssna samtalen precis så mycket som de ville. Begreppet personlig integritet existerade inte och eftersom telefonisterna kände alla till namn och nummer räckte det att den uppringande begärde att få tala exempelvis med Kalle på Gärdet eller Birgit på Mon. Men den 1 juni var det slut med det. Enligt Herr Telekommissarien fick i fortsättningen endast nummeranrop förekomma, inte namn eller något annat.Men vilket förste juni rörde det sig om? Dvs, vilket år? Tänk på det en stund och lämna sedan en kommentar.

Connie Francis - Schoner Fremder Mann

Strangers - Tennessee Flat Top Box

Mary Duff - Lipstick On Your Collar

Göingeflickorna - Där Näckrosen Blommar

Rock Nalle - Una paloma blanca

Gunnar Wiklund - Han Måste Gå

Rubbertex