tisdag 23 maj 2017

Roger Moore 1927-2017

En av Larssons idoler har gått bort. Vi hedrar hans minne på detta sätt.

 

Rätt visat!
I början av 1870-talet tillverkade faktorismedmästaren Sven Johan Lindell en enkel diskvåg i sin smedja i Vireda. 1877 flyttades verksamheten till en smedja på Målargatan (Odengatan) i Jönköping. 1902 registrerades Lindells Vågfabrik AB. Företaget ägde flera patent, bl. a. på taffelvågar och decimalvågar. Verksamheten fullföljdes och utvecklades av sonen Henning Robert Lindell som blev chef för Lindells Vågfabrik AB.

Under en period 1912-1972 fanns verksamhet i Forserum, där David Lindell var fabrikschef. Senare byggdes en ny fabrik på Rosenlund dit all verksamhet flyttades.

1900 - Forserums Mekaniska Verkstad (FMV) grundades.

1902 - Lindells Vågfabrik AB registrerades.

1912 - Familjen Lindell övertog FMV och fabriken ingick i Lindells Vågfabrik AB i Jönköping.

1924? -Forserumsfabriken bytte namn till Lindells Vågfabrik.

1925 - Villan Vågatorp byggdes.

1966 - Lindells Vågfabrik AB överläts och bytte namn till Stathmos Lindell AB i Jönköping. Ägare: KF 50% Corona 50%.

1972 -Verksamheten i Forserumsfabriken lades ner. Maskiner och verktyg flyttades till Jönköping.

1974 - KF blev ensam ägare och företaget bytte namn till Stathmos AB.

1975 - Telub/FFV i Växjö startade vägningsverksamhet.

1978 - Telub i Växjö köpte Stathmos och företaget ändrade namn till Telub Stathmos. Jönköpingsfabriken blev underavdelning till huvudkontoret i Växjö.

1981 - Företagen Flintab Vågsystem AB och Flintab Service AB bildades. Merparten av de anställda vid Telub Stathmos anläggning i Jönköping slutade och började en ny anställning i något av de båda Flintabföretagen. Telub Stathmos i Jönköping upphörde.

1998 - Flintab AB bildades genom sammanslagning av Flintab Vågsystem AB och Flintab Service AB. Företaget har nu sin verksamhet i industriområdet på gamla flygfältet i Jönköping.

Källa: http://carl.kulturen.com/web/object/103111