onsdag 7 juni 2017

Norrahammars manglar

 Allers Familj-Journal, 1935.


Norrahammars bruk var ett bruk i Norrahammar i Jönköpings kommun

År 1618 utfärdades privilegier för Tabergs bergslag ""Norre Hammare i Barnarps sokn, Tweta Härad, Jönköping län". Tabergsån lämnade kraft till hyttor, hammare och smedjor. Företagsamma bönder och importerade valloner blev bergsmän. Det är ursprunget till Norrahammars Bruk. Det moderna bruket grundades 1877 av Wilhelm Spånberg och dennes broder Emil Spånberg.

Första gjuteribyggnaden uppfördes 1877 och man började tillverka gjutgods för lantbruksredskap samt handelsgjutgods såsom vedspisar, kaminer och kokkärl. Norrahammars spisar och gjutgods var ett på sin tid mycket kända med varumärkena Norah och Calda.

Omkring 1928 överlät man tillverkningen av plogar till Överums Bruk och satsade istället på tillverkning av värmeledningspannor samt gjutna radiatorer och plåtradiatorer. En annan stor produkt var hushållsmanglar, både för handkraft och elektrisk drift samt gräsklippare. Under 1930-talet började man även att tillverka elektriska spisar, kokhällar, bakugnar, värmeskåp och radiatorer.

Samhället Norrahammar växte upp kring Norrahammars bruk. Bruket köptes av Husqvarna 1918.

Bruket köptes senare av CTC Parca och en gradvis nedläggning påbörjades i början av 1980-talet och avslutades i början av 1990-talet.

Källa: Wikipedia.

Tekniken värld - med Flyg, 1961