tisdag 10 oktober 2017

CASCO


Bolinders


Bolinders grundades 1844 då bröderna Jean och Carl Gerhard Bolinder grundade J. & C. G. Bolinders Mekaniska Verkstad (från 1873 J. & C. G. Bolinders Mekaniska Verkstads AB) vid Klara sjö på Kungsholmen i Stockholm. Under de första årtiondena var produktionen inriktad på ångmaskiner, träbearbetningsutrustning och råoljemotorer för till exempel båtar och sågverk. Man producerade också olika sorters gjutna produkter som till exempel vedspisar, kaminer och köksutrustning som stekpannor, grytor, våffeljärn och köttkvarnar.

År 1893 byggde Bolinders sin och Sveriges första motor med intern förbränning. Motorn designades av ingenjör Albert Weyland men var inte så framgångsrik. Istället tog man in ingenjör Erik Rundlöf som konsult och 1897 hade man en tvåtakts råoljemotor som blev en stor framgång. På 1920-talet hade Bolinders en världsandel av 80% av alla fiskebåtar tack vare motorernas pålitlighet, låga bränsleförbrukning och långa livslängd.

Efter brödernas död i slutet av 1800-talet togs företaget över av Erik August Bolinder. 1906 ansåg man att lokalerna på Kungsholmen hade blivit för små så man köpte Kallhälls gård i Järfälla eftersom Kallhäll ansågs ha bra kommunikationer då den låg vid järnvägenmot Västerås och man också kunde använda sjövägen via Mälaren in till Stockholm. 1909 startades produktionen i Kallhäll. Man tillverkade då spisar och köttkvarnar samt gjutgods som transporterades sjövägen till fabriken på Kungsholmen. 1919 hade Bolinders 1 900 anställda vid de båda fabrikerna.

I slutet av 1920-talet försökte sig Bolinders på traktortillverkning, men det är osäkert om mer än en traktor kom till utförande.

År 1932 delades Bolinders i två delar. Motoravdelningen slogs samman med Munktells i Eskilstuna och fick namnet Bolinder-Munktell. Återstoden av företaget fortsatte produktionen i Kallhäll under namnet Bolinders Fabriks AB. Samtidigt lades verksamheten på Kungsholmen ned. Under 1930- och 1940-talen tillverkade man Trim utombordsmotor, diskmaskiner, sanitetsgods och emeljerade hushållskärl. Under 1950-talet tillverkade man mycket kylskåp och elspisar men konkurrensen från Elektrolux, Husqvarna och Electro-Helios var svår och1956 köptes Bolinders Fabriks AB upp av AB Svenska Maskinverken, som då flyttade större delen av sin verksamhet till Kallhäll.

Under andra världskriget tillverkade man mycket utrustning till den svenska försvarsindustrin som till exempel gengasaggregat.

År 1988 öppnade ett Bolinders-museeum i Kallhälls folkets hus.

Källa: Wikipedia.